2014 kommer liksom 2013 vara ett medborgarår. Med tanke på att 2014 är ett år med val till Europarlamentet och EU-institutionell omvandling, ansåg Kommissionen att strålkastarna återigen ska vara riktade mot medborgarna. Medborgaråret 2013 har varit fullt med framgångsrika evenemang med fokus på delaktighet, demokratiskt deltagande och inkluderande i utformningen av EU:s politik. Samma prioriteringar gäller även för 2014. Medborgaråret 2014 börjar med en pan-europeisk medborgardialog i Bryssel den 27 mars (mer information kommer).