På fredag, 25 september, kommer 193 av världens ledare att mötas i New York under ett toppmöte anordnat av FN. Konferensen kommer att fokusera på millenniemålen: en utvärdering av de gångna 15 årens utvecklingsmål och det kommande arbetet med global hållbar utveckling, 15 år framåt.

En tillsatt arbetsgrupp fick i uppdrag att formulera 17 globala mål inför 2030. Dessa mål kommer att avhandlas under konferensen med mest emfas på extrem fattigdom, ojämlikhet och orättvisa samt klimatförändringar.

Läs mer: http://www.globalgoals.org