Förhandlingarna kring EU:s rambudget har börjat och arbetet med förverkligandet av Europa 2020-strategin fortskrider. Utmaningarna är många men så är också möjligheterna. Tillsammans med inbjudna svenska EU-parlamentariker, riksdagsledamöter och regionala politiker, representanter från regeringskansliet och experter från kultursektorn och civilsamhället vill vi:

• identifiera kulturens roll och relevans för förverkligandet av Europa 2020-strategin
• synliggöra kultursatsningars positiva effekter för andra politiska områden
• belysa behovet av starkare kulturprogram och strukturfonder, samt en ökad kulturbudget i EU

Välkommen!

/Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen i Sverige