Informationsmöte kring internationella projekt (Umeå) 14 januari 2015  09:30–15:00

Välkommen att ta del av vilka möjligheter till internationalisering som ryms inom främst Erasmus+ men även andra program inför ansökningsomgångarna 2015.
Mötet är för dig som vill veta mer inför ansökan till Erasmus+ samt få information om andra möjligheter till internationalisering med stöd från Universitets- och högskolerådet.

Arrangör Universitets- och högskolerådet

Läs mer…