2010-02-01

Intercult söker spännande projekt att vägleda inför ansökningar om internationell finansiering under 2010. Vi söker projekt som kommit en bit på vägen. Intercult, inom ramarna för Europeiskt Resurscentrum för Kultur, erbjuder sin expertis och erfarenhet i syfte att öka chanserna för svenska ansökningar till t.ex. EUs kulturprogram, Kulturkontakt Nord och andra.

Läs hela pressmeddelandet (PDF)