Våren 2016 lanserades “Klokboken” som handlar om hur kulturaktörer kan söka stöd för projekt inom ramen för ESI-fonderna.

Här kan du läsa Klokboken.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam webbplats, www.eufonder.se. Här finns information om de fyra ESI-fonderna och de stödformer och program som ingår. Programmen i alfabetisk ordning. Mer information om utlysningar finns under respektive programs webbsida. ESI-fonderna har en total budget om 67 miljarder kronor för programperioden 2014−2020.