Kulturkontakt Nord är en aktiv kulturorganisation som arbetar med hela Norden som sin plattform. Under 2013-2020 kommer interkulturalitet vara ett av Kulturkontakt Nords målområden. Det betyder att det finns möjligheter att utveckla projekt och samarbeten med Norden som bas. Det går att söka anslag till t.ex. utveckling av nätverk, residens, kompetensutveckling, produktionsstöd. Gå in på deras hemsida och kika.

Organisationen har tre verksamhetsområden: Den fungerar som sekretariat för fyra nordiska stödprogram: Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, KreaNord och Nordbuk.
Den driver ett kulturcenter och bibliotek i Helsingfors centrum, som sprider kunskap om och intresse för Norden och nordisk kultur.
Den profilerar det nordiska kultursamarbetet både nordiskt och internationellt. Deras aktiviteter skapar både fysiska och digitala rum för kulturmöten i Norden.