Nu finns rapporten från Det Europeiska Projektets Framtid 2011 på konferens-siten för läsning! Kulturekonomen Tobias Nielsén är rapporteur och Intercult listar fem lärdomar från dagen. Decemberkonferensen var startskottet för en viktig debatt mellan kulturministern, EU-kommissionen och Sveriges kulturliv om kulturens roll i Europa och EU-kommissionens nya program Kreativa Europa.