Intercult bad kulturekonomen Tobias Nielsén ge sin bild av konferensen i form av en sammanfattning och reflektion. (Fulltständig dokumentationen finns fortfarande på video på Bambuser.) Kreativa Europa slår samman kultur och media till ett program där kreativa näringar ingår. Därför är det intressant med Tobias Nielséns perspektiv från just det kreativa näringsfältet. Intercult gör dessutom en sammanfattning av de fem viktigaste lärdomarna från dagen att ta med i det fortsatta arbetet att driva frågan om kulturens roll i Europa.

Tobias Nielsén inleder: “Är det en gemensam kulturpolitik som ska föra Europa framåt? Detta förs fram som ett av syftena med förslaget och idéprogrammet Kreativa Europa. Två saker är anmärkningsvärda med detta förslag och hur det har mottagits. Den ena är hur EU:s syn på kultur och kulturpolitik har förändrats. Den andra är att det blivit alltmer godkänt att betrakta kulturen från ett nyttoperspektiv, om än med ett uppsåt att föra kulturens roll in mer mot ett politiskt centrum.

Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid (PDF)