Malin Björk, Vänsterpartiets politiker i Europaparlamentet, kommenterar utmaningar hon och EU står inför 2016. “Jag ser verkligen fram emot att vara en del av alla de krafter som gör att 2016 slutar i något långt mycket bättre än den grymhet som detta år börjat med”. Läs hela artikeln, publicerat i Feministiskt Perspektiv