National Endowment for Democracy (NED) är en fond som stödjer icke-statliga och ideella föreningar runt om i världen. Man uppmuntrar speciellt projekt-ansökningar från nya demokratier, totalitära länder eller samhällen som kämpar för demokratiska rättigheter. År 2012 gav man stöd åt 1236 projekt i 92 länder runt om i världen. Bidraget varierar beroende på projektets omfång. Är du intresserad av att söka? Nästa deadline är den 20 juni. Instruktioner för hur du söker finns på hemsidan