Publikutveckling är ett multidimensionellt koncept med kulturella, sociala och ekonomiska dimensioner. Det handlar om att hitta ny publik, fördjupa relationer med existerande publik samt att verka för mer variation.

Culture in Motions konferens; European Audiences: 2020 and beyond hölls i Bryssel 16-17 oktober för att debattera kring publikbegreppet och dela erfarenheter av publikutveckling från hela EU.

Konferensen arrangerades av DG Culture and Education med bland annat Chris Torch från Intercult som moderator. En grupp på 20 personer från Intercults plattform för internationalisering av kultursektorn ACCESS EUROPA var där!

www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp

www.intercult.se/intervju-med-en-av-access-europas-deltagare-pa-studiebesok-i-bryssel