20 kulturarbetare från Ukraina och Georgien besöker Sverige i början på februari 2013 för att se hur multifunktionella kulturhus fungerar. Syftet är att utveckla en samarbetsmodell som ska leda till ett nytt kulturcenter i Donetsk regionen. De ska bland annat besöka Västerås Kulturhuset Culturen och Botkyrka Kommun. Intercult står som arrangör för Sverigebesöket.