Ukraina är det tredje grannland till EU som har gått med i  Europa komissionens program Kreativa Europa till stöd för den kulturella och kreativa sektorn.  Georgien och Moldavien gick med tidigare år 2015.
http://ec.europa.eu/…/1119-ukraine-joins-creative-europe_en.htm

/
Ukraine has become the third neighbourhood country to join Creative Europe, the EU programme for support for the cultural and creative sectors. Ukraine follows Georgia and Moldova, who joined in early 2015.
http://ec.europa.eu/…/1119-ukraine-joins-creative-europe_en…