Konferensprogrammet är uppdaterat. På förmiddagen sker en frågestund med Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och Vladimír Šucha, Direktör med ansvarsområde kultur, multilingualism och kommunikation, Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. På eftermiddagen har publiken ordet i samspel med ett urval av panelisterna samt representation från Kulturdepartementet.