Deltagarlistan – Det Europeiska projektets framtid III