Erasmus för alla – utbytesprogrammet 2014-2020 för studenter kan växa med 70%

Upp till fem miljoner människor kan få chansen att studera eller göra praktik utomlands med bidrag från Erasmus för alla, som är ett nytt EU-program på förslag från EU-kommissionen. Nästan dubbelt så många skulle omfattas av programmen jämfört med idag. Enligt förslaget ska masterstudenter få tillgång till ett helt nytt lånegarantisystem som har utarbetats i samarbete med Europeiska investeringsbanksgruppen. Det sjuåriga programmet, med ett totalt anslag på 19 miljarder euro, beräknas starta år 2014. Förslaget innebär en ökning av anslagen med cirka 70 procent jämfört med den nuvarande sjuårsbudgeten.

Med Erasmus för alla slås sju befintliga EU-program samman med de internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott till ett enda program. Syftet är att göra det enklare att fördela resurser effektivt och underlätta för dem som vill söka bidrag.

Förslaget diskuteras just nu i rådet och Europaparlamentet, som fattar det slutliga beslutet om budgeten för 2014–2020.

Läs mer

Kulturministern från Adjara (Georgien) till Sverige

24-29 november besöker en delegation från den Autonoma Republiken Adjara (Georgien) Stockholm och Göteborg för expertutbyten kring policyutveckling och regionalisering. Den Autonoma Republiken Adjara genomgår en regionaliseringsprocess liknande den svenska utvecklingen. Nya enheter för att hantera kulturarv, turism och internationella kultursamarbeten är under utveckling.

Intercult arrangerar besöket i samarbete med Departementet för Utbildning, Kultur och Sport, Adjara, Svenska Institutet, Västra Götalandsregionen, Myndigheten för Kulturarv, Adjara och Georgiens ambassad.

Chris Torch, senior associate, Intercult säger:
Det finns mycket att utväxla kring processen att flytta kulturpolitiken närmare medborgarna och att ge makten till regionala myndigheter. Vi ser stor potential i Adjara som en europeisk region, där en modell för kulturpolitisk förnyelse kan växa fram. Intercult har samarbetat med Georgien i flera år, i kulturprojekt och policyutveckling. Det är ett stort nöje att nu bjuda tillbaka här i Sverige.

Gia Abuladze, Utbildnings-, Kultur- och Sportminister, Autonoma Republiken Adjara
Utbytet mellan Georgien och Sverige är väldigt viktigt för oss. Det är ett interkulturellt utbyte som lägger grunden för framtida samarbeten.

Gia Abuladze, Minister of Education, Culture & Sports – Republic of Ajara, gästar Sverige tillsammans med Irine Surmanidze – Head, Department of Culture/Ministry of Culture – Republic of Ajara, Ermile Meskhia – Chairman of Academic Council, Rector of Batumi Arts University, Tengiz Tsintsadze – Director, The Ajara Cultural Heritage Protection Agency och Temur Gabaidze – Deputy Minister, Ministry of Finance and Economy – Republic of Ajara.

Ett antal möten och studiebesök på nationella och regionala institutioner i Stockholm och Göteborg är inplanerade. Intercult kommer att hålla i en workshop om policyutveckling i Georgien.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Chris Torch, senior associate, Intercult
M: 070 554 10 23

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.

The Visit Stockholm presentation på tisdag[eng]The Visit Stockholm presentation on Tuesday[/eng]

Curatorerna Anna Smolak (Polen) och Nini Palavandishvili (Georgien) presenterar sitt projekt The Visit och hur det har utvecklats under deras researcharbete i Stockholm. Två återkommande reaktioner på The Visit i Stockholm har varit att ”Stockholm är en väldigt segregerad stad” och ”migranter, förorten har exploaterats av konstnärliga event”. Curatorduon är det andra teamet hos Intercults interdisciplinära och processorineterade residency BaseCamp Stockholm.

TID: tisdag 29 november, 17:30
PLATS: Annexet, Intercult, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
OSA: via Facebook eller maila direkt till basecamp@intercult.se
Fritt inträde

[eng]

Curators Anna Smolak (Poland) and Nini Palavandishvili (Georgia) will present their project The Visit and how it has developed during their research in Stockholm. The audience is encouraged to take part in an informal and open discussion on the themes of the project – migration, private space, the rituals of a visit. Two reoccurring reactions to the Visit in Stockholm have been “Stockholm is a very segregated city” and “the migrant, the suburbian situation has been exploited by artistic events”.
The curator duo is the second team at Intercult’s interdisciplinary and processoriented residency BaseCamp Stockholm.

TIME: Tuesday 29 November, 17:30
PLACE: Annex, Intercult, Nytorgsgatan 15, around the corner
RSVP: via Facebook or e-mail directly to basecamp@intercult.se
Free entrance

[/eng]

The Visit söker konstnärer och migranter i Stockholm – publik presentation

5 november – 3 december är de två curatorerna Anna Smolak (Polen) och Nini Palavandishvili (Georgien) i Stockholm för att göra research och knyta konstnärer och migranter till det curatoriella projektet The Visit. The Visit genomförs i tre städer, Tbilisi (Georgien), Krakow (Polen) och Stockholm. 29 novmeber presenterar curatorduon The Visit och hur det har utvecklats under deras vistelse i Stockholm. Presentationen avslutas med ett öppet samtal på projektets teman – migration, den privata sfären, ritualerna kring ett besök. Två återkommande reaktioner på The Visit i Stockholm har varit att ”Stockholm är en väldigt segregerad stad” och ”migranter, förorten har exploaterats av konstnärliga event”. Vi får reda på hur de går vidare.

TID: tisdag 29 november, 17:30
PLATS: Annexet, Intercult, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
Fritt inträde

The Visit

The Visit undersöker den moderna stadens identitet utifrån idén om medborgar-nykomlingen, och koncept kopplat till privata rum. Curatorerna bakom projektet, Anna Smolak (Polen) och Nini Palavandishvili (Georgien) söker samarbeten med lokalt aktiva konstnärer och individer och familjer med migrantbakgrund. En serie konstnärliga event kommer att äga rum i hem till medborgare av olika etnisk och nationell identitet som bor i Sverige permanent, temporärt, även illegalt, dessutom gästarbetare och samtida nomader som är konstant på resande fot. Curatorduon utgör det andra teamet på Intercults nystartade residency program BaseCamp Stockholm.
www.intercult.se/the-visit

BaseCamp Stockholm

Intercults residenceprogram uppmuntrar processbaserade konstnärliga projekt och riktas till tvärdsciplinära team av konstnärer, producenter och curators. Till den första programperioden hösten 2011, kom över 40 ansökningar från hela världen. Intercult driver stora samarbetsprojekt på Europanivå. Med BaseCamp Stockholm vill kulturorganisationen dra nytta av sitt internationella nätverk och skapa en konstnärlig mötesplats i Stockholm.
www.intercult.se/basecamp

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, pressansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult abetar 
för 
att 
internationalisera 
svenskt 
kulturliv.
 
Vi 
skapar
 storskaliga
 transnationella
 och
 gränsöverskridande
 konstprojekt. Vi
 är
 aktiva
 på
 den
 
kulturpolitiska 
arenan i Sverige och Europa.
 Vi
 driver 
Europeiskt 
Resurscentrum
 för
 Kultur
 (ERK) 
och
 Europa
 Direkt, som riktar sig till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har 
verksamhetsstöd 
från 
Statens
 Kulturråd,
 Stockholms
 kulturförvaltning
 och
 Stockholms 
läns 
landsting.
 Våra
 projekt
 stöds
 av 
EU:s
 kulturprogram,
 Svenska 
Institutet,
 
Kulturkontakt 
Nord
 och regional och lokal finansiering där vi verkar.

Vladimír Šucha

Vladimír Šucha är direktör för kultur, flerspråkighet och kommunikation vid EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur i Bryssel. Han är ansvarig för fem enheter som hanterar olika typer av policyutveckling.
Innan han började på kommissionen arbetade Vladimír Šucha som direktör vid Slovakiens forsknings- och utvecklingsmyndighet (2005–2006) samt vid Slovakiens nationella myndighet för forskningsfinansiering.. Han har även arbetat som rådgivare i Europafrågor vid Slovakiens utbildningsdepartement (2004–2005). Åren 2002–2004 var han anställd vid den slovakiska representationen till EU i Bryssel, där han ansvarade för frågor som rörde forskning, utbildning och kultur. Han har även en gedigen akademisk bakgrund, med en professur vid Comenius-universitetet i Bratislava. Han har föreläst vid många olika institutioner i ett flertal länder. Vladimír Šucha är medlem av flera rådgivande grupper och styrelsegrupper på nationell, europeisk och internationell nivå. Han är även författare till ett hundratal publikationer.

Delta i workshop med Eurimages på Filmhuset

Samproducerar man film på internationell nivå söker man stöd från Eurimages.

Eurimages har fyra deadlines årligen och består av 35 medlemsländer. För att söka krävs att ett projekt har samproducenter från minst två olika medlemsländer. MEDIA Desk Sverige och SFI arrangerar den 5 december en workshop där Francine Raveney från Eurimages sekretariat berättar om hur man lyckas med sin ansökan.

Workshopen hålls i Filmhuset och du anmäler ditt intresse till oss på mediadesk@sfi.se.

Internationel konferens om kulturdiplomati i EU 6-9 december

The EU & Cultural Diplomacy Conference – “Crisis, Conflict, and Culture: The Role of Cultural Diplomacy in the European Project”

Konferensen är den första i en serie av fyra konferenser dedikerade till skapa medvetenhet och förståelse för internationella  institutioner och deras roll i att främja kulturdiplomati. Konferensen organiseras av Institutet för kulturdiplomati (Institute for Cultural Diplomacy) och andra organisationer baserade i Bryssel. Målet med årets evenemang är bland annat att deltagarna ska utforska de utmaningar som Europa står inför i och med skuldkrisen, i ljuset av de historiska och teoretiska grunderna för det europieska projketet.

Läs mer