Chris Torch utsedd till Artistic Director för Timisoara 2021[eng] Chris Torch appointed Artistic Director for Timisoara 2021 [/eng]

Intercults programchef och grundare Chris Torch har blivit utnämnd till Artistic Director för den Europeiska kulturhuvudstaden Timisoara 2021 i Rumänien.

 

The Association Timisoara-European Capital of Culture, TM2021, har presenterat sin strategi för TM2021. Implemeteringen av strategin kommer att ske i två faser: StartUp (2017-2018) och Action (2019-2021)

Första fasen, som startar i januari 2017, fokuserar på att identifiera lokala, nationella och internationella kulturaktörer som kan bidra till en sammanhängande programstrategi för TM2021. Chris Torch från svenska Intercult har fått uppdraget som Artistic Director för Timisoara 2021.

”I detta stadie behöver vi en professionell person med tidigare erfarenhet av Europeiska kulturhuvudstäders kulturprojekt och som förstår vårt program. Chris Torch har lång erfarenhet av att arbeta med Europeiska Culture Capitals och har ett stort kontaktnät inom Europas kulturella plattformar. Chris kommer att arbeta med teamet kring Timisoara 2021 för att utveckla strategier och tillföra den kapacitet som krävs för att vara en Europeisk kulturhuvudstad. Vi inom Timisoara – European Capital of Culture är övertygade om att Chris Torch är den mest lämpade personen att arbeta nära vår organisation. Tillsammans kan vi uppnå mycket bra resultat” säger Simona Neumann, Executive Director för ATCCE.

”Mitt jobb är att leda StartUp fasen. Fokus kommer att ligga på att uppfylla och utveckla visionen kring kulturprogrammet, så som det beskrivits i the ”Bid Book”. Under de närmaste två åren kommer jag att skapa en konstnärlig enhet, öppna upp kontaktytor till Europa, skapa ett kompetent lokalt team som kan implementera nästa fas. Jag kommer att vara engagerad i Timisoara 2021 tills detta team är på plats och fullt fungerande. Det långsiktiga målet är ett proffessionellt och lokalt anknutet kulturliv med starka band till resten av Europa” säger Chris Torch.

Chris Torch kommer till Timisoara närmast från sin nuvarande roll som Program Director för Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Kroatien). Han har även varit delaktig i den konstnärliga ledningen inför de vinnande ansökningarna för Matera 2019 (Italien), Rijeka 2020 och har bidragit som konstnärlig rådgivare inför Timisoaras ansökning till Europakommissionen.

Länk till information på Timisoaras hemsida

[eng]

Chris Torch, Intercults Senior Associate, program director and founder, has been appointed Artistic Director for the European Culture Capital Timisoara 2021 in Rumania.

 

The Association Timisoara-European Capital of Culture releases the implementation strategy of the TM2021 Programme to be split into two phases: StartUp (2017-2018) and Action (2019-2021).

This first phase, starting January 2017, focuses on identifying local, national and international cultural operators to develop the Programme, for a coherent cultural strategy for the year 2021. It starts with the appointment of Chris Torch (Intercult, Stockholm) as Artistic Director of Timisoara 2021.

“At this stage, we need an arts professional with a clear international outlook and proven track record, who understands our Programme and is familiar with other successful European Capital of Culture projects. He brings with him wide experience in working with European Capitals of Culture and engagement in several European platforms. Chris Torch will work together with the Timișoara 2021 team on developing strategies and capacities essential to becoming a Capital of Culture. The Association Timisoara-European Capital of Culture strongly believes that Mr. Torch is best suited to work closely with us. Together we can achieve very good results.” states Simona Neumann, Executive Director of ATCCE.

“My job is to lead the StartUp Phase. My focus is to defend and develop the vision of the Cultural Programme as defined in the Bid Book. My mission is to form an Artistic Unit during the next two years, increase the contact surface with Europe and cultivate an effective and highly competent local team, capable to implement the Programme in the next phase. I remain committed to Timisoara 2021 until that quality team is in place and fully functional. The longterm goal is a highly professional and citizen-sensitive local cultural sector, with strong European connections.” says Chris Torch.

Chris Torch is Founder and Senior Associate at Intercult, a production and resource unit focused on culture, ideas and the arts. Created in 1996, it is a publically-financed institution, based in Stockholm, managing both a designated Europe Direct office and Access Europa, a platform for cultural organizations in Sweden focusing on international collaboration.

Torch comes to Timisoara from his present role as Program Director for Rijeka 2020 – European Capital of Culture (Croatia). He was a member of the artistic leadership in the winning bids of both Matera 2019 and Rijeka and contributed as artistic advisor to the Timisoara bid.

Link to information  Timisoara web 

[/eng]

 

Ny folder: The necessity of culture – 2 Audience[eng] New folder: the necessity of culture – 2 Audience [/eng]

Chris Torch är författare till två tryckta skrifter på engelska i serien The necessity of culture.

audience_webbversion-150x213px

Den andra foldern 2 Audience har precis kommit i tryck och finns även nerladdningsbar här: audience_smallversion


Den första foldern 1 Democracy går också att ladda ner: Democracy_web__version

[eng]
Chris Torch is the author of two printed folders in the series The necessity of culture.

audience_webbversion-150x213px

 

Now the second folder 2 Audience is available as  a downloadable pdf here: audience_smallversion

The first folder 1 Democracy is available to download here: Democracy_web__version
[/eng]

Audience Links Xchange 20-24 February in Stockholm

AUDIENCE LINKS XCHANGE
20-24 FEBRUARY 2017 in Stockholm

CONFERENCE 22/2 & WORKSHOP 23/2 FREE OF CHARGE BUT REGISTRATION IS REQUIRED.

This is an international conference and the language spoken is English.

LINK TO FULL PROGRAM

REGISTER HERE

One of the greatest challenges for cultural operators and institutions is to reach the broadest possible audience. There are both social and economic barriers. Urgency is a primary factor. Intercult, together with Riksteatern and partners from all over Europe, dedicates a week in February 2017 to the topic of Audience Engagement. 

We begin with platform meetings for CORNERS, a long-term EU funded project initiated by Intercult and involving 11 countries, and Baltic Audience Links, an emerging regional network. These take place all day Tuesday 21 February. Invited participants only.

The conference February 22 is now full, but if you want to be on the waiting list please mail directly to christoffer.tarras@intercult.se
A public forum & conference Audience Links Xchange, takes place Wednesday 22 February. We introduce experts and activists from Italy, Sweden, Spain, UK, Lithuania, Latvia and Poland, in a series of dynamic panels and interactive exchanges.

The centerpiece will be the first public presentation of Audience Development: how to place audiences at the centre of cultural organisations, a major study commissioned by the EU, recently completed by a consortium of four European organisations, including Fondazione Fitzcarraldo, Culture Action Europe, ECCOM and Intercult. The aim of the study is to provide successful approaches in the area of audience development from a European perspective, to be disseminated to cultural organisations and used as a basis for selection criteria in future calls launched by the Creative Europe programme.

Still available for booking:
We continue on Thursday 23 February with a public workshop at the House of Europe (Europahuset), in two inter-connected parts. European experts lead practical workshops in Organizational Change and Stimulating Local Participation. The Workshop targets professionals looking for tools and tips. It places Audience Engagement in an international context, based in practice.

Audience engagement is not just about increasing audience numbers. It is about accessibility and citizens’ participation, essential elements for a functioning democracy. The conference is meant to equip cultural operators and policymakers for future challenges to sustained public investment in culture.

Application deadline: Tuesday February 7 2017.

Konferensen 9 december om Migration & kultur lyfte viktiga frågor

Konferensen Det europeiska projektets framtid – Migration & kultur ägde rum den 9 december på Europahuset i Stockholm.

C:a 150 personer kom för att ta del av både ros och ris kring hur vi som arbetar med kultur använder oss av kunskap från de nytillkomna migranterna. 
Konferensens tema kretsade kring hur kulturen och vi som arbetar med kultur kan underlätta för integration: Flera synpunkter kring attitydförändring hos oss som redan bor och verkar här kom upp. Nyckeln till verklig integration ligger i att vi alla är öppna för att lära känna varandra, och att vi är beredda på förändring. 
Många goda exempel gavs men också en del kritik kring hur svårt det faktiskt är att komma in i den ganska slutna krets som är svenska kultursektorn som arbetsplats.

LÄS MER OM KONFERENSEN

Vi återkommer senare med en lite mer utförlig analys.
Här är lite bilder från konferensen så länge:

ann_follin_rani_kasapi_rasoul_nejadmehrMoving inwards: Rasoul Nejadmehr, Ann Follin och Rani Kasapi diskuterar under Del 1 med Chris Torch som moderator:
del2_m_yamamMoving outwards: Maude Fröberg,  Namir Shamany,  Ola Öhlin och Jihad Eshmawi diskuterar under Del 2 med Yamam Al-Zubaidi som moderator.
diskussion_scenen_liggandeReflektioner av panelen och diskussioner med deltagarna under Del 1
med Ann Follin, Daniel Urey, Rani Kasapi, Rasoul Nejadmehr och Puma Lagos.
deltagarbildDeltagarna på konferensen satt placerade vid bord.
deltagarbild2Temat var Migration & kultur

 

Regeringen överlämnade skrivelsen: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Svensk utrikespolitik till riksdagen

 

8 december överlämnade regeringen Löfven skrivelsen: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Svensk utrikespolitik till riksdagen.

I skrivelsen redogör regeringen för ambitioner och prioriteringar vad gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. Skrivelsen redogör för utvecklingen i omvärlden samt vilka instrument som står till förfogande för Sveriges agerande.

Skrivelsen fastslår att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. Skrivelsen fastslår också att Sverige ska vara ledande globalt i att främja, förebygga och påverka utvecklingen på dessa tre områden.

Läs hela skrivelsen här.

Sasha Zubritskaya i Stockholm genom Young Curators Network

Intercult stod förra veckan (28:e nov – 4:e dec) värd åt den samtida konstnären Sasha Zubritskaya från S:t Petersburg. Sasha är i Stockholm som en del av Young Curators Network, ett utbyte mellan Intercult och Creative Association of Curators TOK (St Petersburg), ett initiativ som sponsras av Svenska Institutet. Johan David Norling från Liljevalchs Hubb var medvärd och Sasha medverkade under veckan i en rad av Liljevalchs Hubb evenemang. Som en start på veckan höll Sasha en presentation på Liljevalchs Hubb, där hon talade om ett av de projekt som hon varit involverad i det senaste året; Feminfoteka, en fanzinesamling som är en del av ett queer-feministiskt bibliotek i S:t Petersburg.

Biblioteket slog upp dörrarna för allmänheten i mars 2016, men har en samling med verk från 2011 och framåt. Eftersom Feminfoteka är ett volontärprojekt drivet av aktivister som inte får någon extern finansiering eller bidrag är Sasha en del av ett horisontellt kollektiv som tillsammans arbetar för att bevara och utveckla biblioteket. Feminfoteka har fått positiv respons, och har en stadig ström besökare. Något som är viktigt för gruppen som driver projektet är att biblioteket också besöks av människor utanför aktiviströrelsen och att biblioteket därmed är en del i att forma en bredare grupp av människor som bryr sig om den feministiska, queer och allmänt intersektionella agendan. Många av besökarna är unga vuxna som har hört om biblioteket genom sociala medier. Eftersom biblioteket också har en samling böcker om genusvetenskap och liknande ämnen används det också som ett resurscenter för studenter.

Enligt Sasha så har det talats mer och mer om ämnet feminism under de senaste åren i Ryssland. Allmänheten görs medveten om ämnet i större skala, men det möts dock fortfarande med anmärkningsvärd motsättning på grund av det rådande politiska klimatet i Ryssland. Hon tror att mötet mellan svenska och ryska feminister kan vara mycket intressant eftersom de ryska erfarenheterna skiljer sig mycket från de svenska. Enligt henne så är feministisk aktivism i Ryssland en gräsrotsrörelse medan det i Sverige har fått mycket statligt stöd i många år.

Sasha gjorde nyligen klart sin kandidatexamen i applied arts på St. Petersburg State University. Hon var också en del av utbildningsprogrammet ‘School for Young Artists’ som drivs av Pro Arte Foundation. I sitt konstnärskap har Sasha producerat verk där hon använt en rad olika medier, bland annat gatukonst, video, textiler och zines. Nyligen har hon skiftat sitt fokus mer och mer till aktivism samtidigt som hon konstnärligt inriktat sig mer mot att representera sina personliga erfarenheter som ung kvinna. Det är detta intresse som lockat henne till ämnet DIY publicering (självpublicering), vilket också var huvudämnet för hennes presentation på Liljevachs Hubb.

Sasha var också en del av den ryska organisationen Intimate Space, ett konstnärsdrivet galleri förvaltat av Marina Maraeva som presenterade verk av ett brett spektrum av konstnärer och ofta verk med ett underliggande politiskt budskap. Maraeva drev Intimate Space i ett flertal år men avbröt nyligen sin löpande verksamhet på rund av bristen på finansiering och den allmänna politiska oron.

Sasha har varit i Stockholm två gånger tidigare och såg mycket fram emot att nätverka med Stockholms konstnärer och curators samt att besöka olika kulturinstitutioner så som Konsthall C, Tensta Konsthall och den feministiska tidningen Bang.

 

img-20161130-wa0001

Nytt ungdomsinitiativ för frivilligarbete i EU

 

Idag den 7 december lanserar EU-kommissionen ett nytt stort initiativ där ungdomar erbjuds en möjlighet att hjälpa till inom ett nytt europeisk volontärinitiativ, även kallat solidaritetskåren. Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. Frivilligarbetet väntas leda till färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när man söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

Fullständig information och anmälan (från och med onsdag den 7 december kl. 8.00) hittar du här:

Håll utkik även på EU-kommissionens:

Hemsida
Facebook
Twitter

 

Konstnärsnämnden stödjer teater- och filmkonstnärer för utbyten och resor till 21 olika länder

 

Konstnärsnämnden beslutade den 28 november att dela ut 670 000 kronor till 57 teater- och filmkonstnärer för utbyten och resor till 21 olika länder.

Till exempel har för ansökningarna inom teaterområdet åtta personer fått bidrag för en resa till U.S.A. för att medverka i en workshop om representation från den afrikanska diasporan inom scenområdet. Föreställningen En druva i solen och skådespelarna Kayo Shekoni, Claus Månsson och David Lenneman har uppmärksammats av Svenska ambassaden som står för inbjudan och även ett arrangemang på Swedish House i Washington.

Till verksamma inom teater fördelades totalt 376 000 kronor till 38 av 83 inkomna ansökningar. Elva resebidrag och 27 internationella utbyten beviljades.

Till verksamma inom film fördelades totalt 293 000 kronor till 19 av 56 inkomna ansökningar. 14 resebidrag och fem internationella utbyten beviljades.

Se alla beviljade bidrag:

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom teater

Internationellt kulturutbyte och resebidrag inom film

Oroliga fristadsförfattare om en oviss framtid i Sverige

 

Med 22 städer är Sverige det land som erbjuder flest fristäder till hotade författare och konstnärer, enligt en artikel av SVT Nyheter.

Fristadsprogrammet administreras av International Cities of Refuge Network (ICORN) med stöd av Statens Kulturråd och PEN International.

Jude Dibia är en av många fristadsförfattare i Sverige, bosatt i Malmö. Han har sju månader kvar av sin fristadsvistelse och ovissheten och rädslan om vad som kommer hända sedan är en angelägen fråga.

Migrationsverket skriver på sin hemsida ”att kunna få ett permanent uppehållstillstånd krävs att fristadsförfattaren kan visa att det finns möjlighet till fortsatt försörjning som fri yrkesutövare även efter det att det tvååriga uppehållstillståndet och stipendieperioden har gått ut. Denna tid kan i det fallet ligga till grund för en permanent bosättning, enligt principen om uppskjuten invandringsprövning.”

 

Artikeln om Jude Dibia kan du läsa här.

 

Cirkus Cirkörs ”Limits” ska på världsturné!

 

 

Efter att ha turnerat landet runt ska Cirkus Cirkörs föreställning ”Limits” nu visas upp i resten av världen. Föreställning berör det ständigt aktuella temat migration där Cirkus Cirkörs gränsöverskridande samhällsengagemang är ständigt närvarande.

Cirkus Cirkör använder cirkus som en metafor för livet, och behandlar i den här uppsättningen flyktingfrågan ur en poetisk infallsvinkel.

Läs mer om föreställningen här:

 

Källa: SR