Ny länk mellan IETMs medlemmar och styrelse
På Berlin mötet i april valdes Ida Burén, verksamhetsledare på Intercult, in i IETM´s advisory board. De kommer sammanträda två gånger om året i samband med IETMs möten och skall fungera som länkar mellan nätverkets medlemmar till styrelsen och sekretariatet.

IETM i Senegal
Som första uppdrag i denna nya position kommer Ida representera IETM på ett seminarium ”Forum des acteurs culturel” under den internationella Jazz festivalen i Saint Louis, Senegal i maj. Har du frågor om eller till IETM får du gärna höra av dig till Ida. / A new link between IETM’s members and its board.
At the Berlin meeting in April Ida Burén, Managing Director of Intercult, became a member of IETM‘s advisory board. The board will meet twice per year in conjunction to the IETM member meetings and are to function as a link between the network’s members and the board.

IETM in Senegal
Ida will represent IETM at the seminar ”Forum des acteurs culturel” during the international Jazz festival in Saint Louis, Senegal in May.