.

Intercult är medlemmar i det internationella scenkonstnätverket IETM och två gånger per år möts medlemmarna i möten som arrangeras i olika städer. Nu är det Zagrebs tur och Intercults VD Ida Burén är där.

Just i Zagreb har vi många samarbetspartners efter vårt långvariga arbete med kulturorganisationer på Balkan. Mötet co-arrangeras av vår CORNERS samarbetspartner Pogon och på fredag spelar gruppen BADco (som vi samarbetade med i Black/North SEAS) sina nya föreställning Black and Forth. På lördag medverkar Ida i en meeting-group om Kreativa Europa.

Ida är invald i IETM´s rådgivande styrelse sedan 2010  så hon deltar både för sin egen kompetensutveckling men även är delaktig i det strategiska utvecklingsarbetet av nätverket.

IETM har tillsammans med la Belle Ouvrage nyligen publicerat en skrift om ”Innovative work practises in the sector” som finns nedladdningsbar på
hemsidan.

http://ietm.org / .

Intercult is a member of the international arts network IETM. Twice a year members gather for meetings organized in various cities. Now the turn has come to Zagreb and Ida Burén, CEO Intercult, is there.

Just in Zagreb we have many partners after our long-standing work with cultural organizations in the Balkans. The meeting is co-organized by Pogon, our partner from the CORNERS project. On Friday the group BADco (which we collaborated with in Black / North SEAS) give their new Performance: Black and Forth. On Saturday Ida participates in a group meeting for Creative Europe.

Ida is inducted into the IETM’s Advisory Board since 2010. She participates for her own professional development and is also involved in the strategic development of the network.

IETM along with Belle Ouvrage recently published “Innovative Practices work in the sector” which is downloadable at:

http://ietm.org