SAMTAL – FRÅN FATTIGDOM TILL RIKEDOM PÅ SÖDERMALM OCH I EUROPA
Med Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige, Tomas Lindström och Daniel Nordlund, Katarina församlings Sociala företagande. Fika serveras

TID: 14:10-15:30
PLATS: Intercult Annexet
Fritt inträder, för alla intresserade. Fika serveras.

2010 var det officiella Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Olika europeiska kampanjer har resulterat i att fattigdomsbekämpningen är inskriven i Europa 2020- strategin med dess stora initiativ ”Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning”.
Europa Direkt Intercult ansluter sig till det europeiska temat och bjuder in till ett samtal om Södermalms väg från stadens fattigaste område till dagens mångfacetterade stadsdel. Syns den europeiska problematiken även hos oss? Har vi någonting gemensamt med Europa, påverkas vi och våra grannar av den globala utvecklingen, hur kan vi även på hemmaplan arbeta mot social utestängning och på det sättet ta ansvar för vår lokala del av Europa 2020 strategin? Tanken är svindlande, vi får hjälp att diskutera den av Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige och andra inbjudna gäster.

Katarina Kvartersdag går av stapeln för tredje året i rad. I år fyller vi våra kvarter mitt på Södermalm i Stockholm med Upcycling:LOPPIS, fototävling, barndisco, stadsvandring, samtal, ungdomsteater, med mera. Ett samarbete mellan grannarna Intercult, Södra Teatern, Katarina Församling, Dramalabbet och Polska institutet.

www.katarinakvartersdag.se