9-10 maj finns EU-kommissionen i Sverige även på Stockholms centralstation, tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson, representanter från Europeiska och sociala kommittén samt Anna Maria Corazza Bildt och Cecilia Wikström med flera. Deltar gör även Europaparlamentets infokontor och ett flertal ambassader.

10 maj 10.00-10.30 på Centralstationen

Intercults Chrissie Faniadis samtalar med Pierre Schellekens, chef för EU-Kommissionen i Sverige om Europa Direkt och hur vi arbetar med ett kulturperspektiv på EDI.

Hela programmet finns här