Hässleholm fortsätter idag med de svenska Europa Direkt informationskontoren samlade för ett nationellt möte och genomgång av läget med EU fonder och EU Parlamentet – med bland annat informatörer från Tillväxtverket.