Ansökningsomgången för nya Europa Direkt-kontor är planerad att utlysas i vecka 26. Sista dag att lämna in ansökan kommer att infalla under vecka 37. Ett informationsmöte kommer att anordnas på Europahuset onsdagen den 15 augusti. Frågor om upphandlingen kan ni ställa till COMM-REP-STO-EDIC2013-1@ec.europa.eu.

Europa Direkt-utlysningen och senaste info

Frågor besvaras av nätverkets koordinator på Europakommissionen i Sverige emmy.stromberg@ec.europa.eu