Kommissionen utlyste nyligen en ansökan om experter som ska utvärdera de första projektförslagen under Horisont 2020, bland annat inom områdena humaniora, samhällsvetenskap och kulturarv.

Experter som blir antagna ska bland annat utvärdera projektförslag, bistå vid programutformning och policyutveckling. Ansökningsomgången är öppen för alla oberoende av nationalitet. Intresserade uppmanas lämna in sin ansökan online via EU-kommissionens “Participant Portal” så snart som möjligt. Sökande bör ha hög kompetens inom forskning och innovation.