Den 24-27 februari samlar Intercult konstnärer och partners i ett presentations möte i Umeå. Sedan april 2010 har åtta utvalda konstnärer från Umeå och från Skottland mötts på så kallade “dates” i städerna Aberdeen (Skottland), Batumi (Georgien), Istanbul (Turkiet), Rijeke (Kroatien), Odessa (Ukraine) och Umeå.

Under ett par dagar utforskade konstnärerna utvalda platser i städerna och varandra för att utveckla nya konstnärliga verk. Nu är det dags att presentera idéerna till framtida projekt som förhoppningsvis kan visas inom ramen för Corners, Intercults nästa stora internationella projekt.

Värd för mötet är Umeå 2014 som bjuder in till öppet möte med presentationer och diskussioner / 24-27 February Intercult gathers artists and partners for a meeting in Umeå. Since April 2010 eight chosen artists from Umeå and Scotland have met and worked together on so called Dates in the following cities: Aberdeen (Scotland), Batumi (Georgia), Istanbul (Turkey), Rijeke (Croatia), Odessa (Ukraine) and Umeå (Sweden).

During a few days the artists have researched a chosen place in the cities and each other to develop new artistic work. In February in Umeå the artists will present their ideas for future projects, some of which hopefully will be presented within the framwork of Corners, Intercult’s next large international project.

Umeå 2014 is hosting the meeting.