Lena Adlesohn Liljeroth är Kultur- och idrottsminister sedan 2006, för Moderata samlingspartiet. Lena har en bakgrund som journalist och klev in i Fullmäktige Stockholms stad 1998, innan hon blev riksdagsledamot 2002.  “Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen – men bidrar också till högre ekonomisk tillväxt i samhället.