Arkivet2021-05-31T11:20:20+00:00
1705, 2010

Teatermaskinen gästspelar på Annexet

19-20 maj 2010. En ny postdramatisk produktion – ZOEMBIENT. Fyra meditationer erbjuds, på gränsen mellan liv och icke-liv, en resa in i vår tids zoembienta tillstånd. Samtal och mingel efter föreställningen.

1705, 2010

Katarina Kvartersdag 29 maj / The Katarina Neighbourhood Day

Sista lördagen i maj gick Katarina Kvartersdag av stapeln för första gången någonsin. Vi var fem kulturverksamheter, med lokal och internationell profil, i Katarina Kvarteren som gick samman för att öppna våra hus lite mer än vanligt. / The first ever Neighbourhood day in the Katarina neighbourhood, Stockholm, was arranged on the last Saturday of May. We were five local culture organisations with an international interest that came together to open our houses to the local public a little more than usual.

1705, 2010

Verksamhetsberättelse 2009: Intercult är mer produktiva än någonsin / Annual report 2009: activity levels on an all time high

2009 har varit det mest produktiva i Intercults historia. Båda verksamhetsbenen produktionscentret och Europeiskt Resurscentrum för Kultur har haft stora och utmanande uppdrag. Vi har genom detta vidareutvecklat vår kompetensstruktur, som är stark, tydlig och användbar. Läs om det gångna året i årsrapporten. / The year 2009 has been the most productive year in Intercult’s history. Both of our areas of activity, the production center and the European Resource Center for Culture, have faced extensive and challenging missions. Read about the results in the Annual report.

1705, 2010

Konsten att skapa ett Europeiskt projekt

22-23 april 2010. Att skapa europeiska projekt, som uppfyller de krav som EU sätter upp och som har chans att få finansiering är en konst i sig. I Sverige har intresset för denna typ av projekt ökat, men hur gör man för att lyckas?

2405, 2010

Culture Action Europe / Culture Action Europe

CAE är en plattform i syfte att vara en samlad röst för Europas kulturaktörer i EU. Chris Torch från Intercult sitter i the advisory board som vice president och arbetar med nätverkets policydokument och dess utvecklingsstrategi. / CAE is a platform whose goal is to be a collective voice for cultural operators within the EU.

2405, 2010

Platform for Intercultural Europe / Platform for Intercultural Europe

PIE är ett initiativ format på uppdrag av EU Kommissionen som söker bättre dialogmöjligheter med branschen. Ett antal Europeiska aktörer har därför uppmanats att samlas under tre plattformar; ”for Intercultural Europe”, ”for Creative industries” och ”Access for culture”. / PIE is an initiative formed after a directive from the EU commission that was seeking better avenues of communication with the sector. A number of European organizations were therefore encouraged to group themselves under three platforms: one each for Creative Industries, Access for Culture and Intercultural Europe.

2405, 2010

IETM / IETM

Det etablerade nätverket IETM växer starkare och starkare och samlar 2009 ca 550 internationella kulturorganisationer, teatrar, festivaler, dansgrupper, initiativ och entreprenörer från hela världen. / The well established IETM network is growing ever stronger and had in 2009 a membership consisting of over 550 cultural operators, theatres, festivals, dance companies, initiatives and entrepreneurs from all over the world.

2405, 2010

River//Cities / River//Cities

Plattformen River//Cities är ett transversalt nätverk som består av en mångfald av organisationer som är baserade i flodstäder. Syftet är att jämföra och lära av varandra, diskutera, analysera och agera på de utmaningar som en flodstad möter för framtiden inom områdena kultur, miljö, utbildning, sociala frågor, stadsutveckling med flera. / The platform is a transversal network composed of a large and varied group of organizations based in “river cities”. The purpose is to compare and to learn from each other, to analyze and to react to the future challenges of living in a river city, with regard to culture, environment, education, social services, city planning, etc.

Go to Top