Tillväxtverket har en hel portal som handlar om EU-strukturfonder. Portalen innehåller information om alla strukturfonder som finns i Sverige, den regionala och tematiska uppdelningen, nya utlysningar, informationsmöten och ansökningsprocedurer.

http://www.eu.tillvaxtverket.se