Creative Europe Dissemination Platform är namnet på Kreativa Europas projektdatabas.
Den innehåller alla nya projekt som har fått finansiering genom Kulturprogrammet 2007-2013 och Kreativa Europa. Nu finns de samlade på ett ställe – och databasen är sökbar på pågående och avslutade projekt.