we are more – act for culture in Europe[eng]we are more – act for culture in Europe[/eng]

Delta i branschens kanske viktigaste kampanj! Vi vill engagera hela kultursektorn för att påverka beslutsfattare och opinionsbildare att öka stödet för kultur, på lokal, regional, nationell och Europeisk nivå. Kampanjen drivs av lobbyorganisationen Culture Action Europe.

Svenska medlemmar i Culture Action Europe är TILLT, Konstfrämjandet, Jamtli, Riksteatern, TEH, Culture Clinic and Intercult.

Kampanjaktiviteter i Sverige planeras till april/maj vid flera svenska nätverksmöten som äger rum då, bland annat IETM i Stockholm och Teaterbiennalen i Gävle.[eng]

Join the campaign to work for a strengthened recognition of the role of arts and culture in our European societies.

The upcoming EU political and financial negotiations for the period 2014-2020 is a timely opportunity to develop and sharpen arguments that can also be used on a national and local level.

The campaign is initiated by Culture Action Europe. The current Swedish members of Culture Action Europe are TILLT, Konstfrämjandet, Jamtli, Riksteatern, TEH, Culture Clinic and Intercult.

Campaing activities in Sweden are planned for April/May in connection to several network meetings, amongst others IETM in Stockholm and Teaterbiennalen in Gävle.[/eng]

Research & Development 2011-2012

The primary activities of CORNERS: Research & Development center around a series of ”Xpeditions” – artists/researchers/documenters traveling together with the specific objective to exchange with local artists, associations, students and engaged citizens. We will be guided by our hosts. 25-30 artists, researchers and documenters will journey across areas of Europe too seldom explored, visiting towns, villages and (in some cases) larger cities. We will both listen and animate. Each artist will prepare an action or artwork as a gift.

Goal

Participants will come up with proposals for artistic work that are based on or inspired by the research of the Xpeditions. The aim of CORNERS R&D is to develop it into a five year project of co-producing and distributing these artistic works.

Four Xpeditions – four corners of Europe

2011
8-21 August
Xpedition 1 – CORNERS North
Organised by Umeå 2014

27 September – 13 Ocotber
Xpedition 2 – CORNERS Caucasus
Organised by Intercult

2012
Spring
Xpedition 3 – CORNERS Balkan
Organised by Exodos (Slovenia), Drugo More and Pogon (Croatia)

Summer/Autumn
Xpedition 4 – CORNERS East
Organised by Gdansk 2016

The route and format

The route of an Xpedition is determined by the partners, the specific conditions and issues of the region, and contacts with local collaborators. All Xpedition follow a certain form with a Gathering, Journey and Sharing.

What is a Gathering?
planning activities, orienting ourselves in the region, terms and conditions, technical preparation, meeting each other and our work. 2-3 days.

What is the Journey?
traveling, observing, meeting local artists (professional and amateur), meeting local activists (social, cultural and environmental), meeting and stimulating local politicians. 10-12 days

What is Sharing?
a public seminar, disseminating our experiences, showing films and slideshows made during the Journey, archiving material, drawing conclusions, planning new partnerships. 2-3 days

“Medelmåttigt” betyget på Barroso II Kommissionen hittills

Ett år efter att den nya Kommissionen tillträtt har insatserna utvärderats. Betyget är ett “medelmåttigt” första år. Utmaningarna har varit många och det är mer press på EU-Kommissionen än någonsin, med tanke på att en ny strategi lanserats, den ekonomiska krisen härjar fortfarande i Europa och situationen i EUs grannskap förändrats drastiskt. Läs mer om vad EU-kommissione gjort bra och mindre bra under sitt första år här.

Euobserver

European Voice

Vägledning av projekt som söker internationell finansiering har gett resultat![eng]Coaching of projects applying for international financing has given results![/eng]

Genom Europeiskt Resurscentrum för Kultur har Intercult arbetat hårt för att öka kompetensen för internationella samarbetsprojekt i Sverige, på uppdrag av regeringen. Vägledning av ansökan till internationell finansiering var en av aktiviteterna under 2010 och över sextio projektidéer sökte vägledning. Av dessa valdes sex projekt ut och det var Riksteatern som slutligen lämnade in en ansökan till EUs Kulturprogram. Nu har ansökan för projektet “Europe Now” beviljats med 200 000 euro i stöd.

Chrissie Faniadis, projektledare Intercults Resurscentrum
Vår roll har varit att hjälpa Riksteatern att skapa rätt förutsättningar för att deras ansökan ska lyckas. Vi har funnits där som bollplank och kunskapskälla, som en guide genom processen och det har gett resultat. Det är roligt att se att vår analys av vad svenska kulturorganisationer behöver för att lyckas nu bekräftas.”[eng]Intercult has worked hard to increase the Swedish competence to create international collaborative projects, as asked by the Government in 2008. Coaching new projects applying for international financing was one of the activities in 2010 and more than sixty project initiatives applied for coaching. Six projects were chosen and Riksteatern, The National Touring Company, sent in a successful application for 200 000 euro to the project “Europe Now” to EU’s Culture Programme.

Chrissie Faniadis, project leader Intercult’s Resource Center

Our role has been to help Riksteatern create the right conditions for their application to succeed. We have shared our experience and expertise, discussed ideas, basically been there as a guide through out the process and this has given results. It is great to see that our analysis of what Swedish culture organisations need to succeed is spot on.”[/eng]

Två svenskinitierade projekt får stöd av EUs Kulturprogram

Intercult har framgångsrikt arbetat med båda ansökningar i rollen av initiativtagare respektive vägledare. EUs Kulturprogram stödjer de internationella samarbetsprojekten CORNERS, initierat av Intercult, och Europe Now, initierat av Riksteatern med 200 000 euro var. Stöd har även tilldelats flera andra projekt med svenska partners och initiativtagare från andra länder.

CORNERS eller Four Corners of Europe Research & Development ska i form av konstnärsexpeditioner utforska Europas utkanter i möte med medborgare och kulturaktivister. Umeå2014 är en av fem partners. Projektet bekräftar Intercults särställning som initiativtagare till ovanliga europeiska projekt som fångar uppmärksamhet i ett internationellt sammanhang. De fyra senaste åren har Intercult drivit föregångaren Black/North SEAS.

Intercults Chris Torch är initiativtagare till CORNERS
CORNERS är ett spännande samarbete som kan öppna helt nya geo-politiska områden till kulturutbyte. Bidraget från EU Kulturprogrammet möjliggör en Intercult satsning tillsammans med ett par europeiska kulturhuvudstäder (Umeå 2014 och Gdansk 2016) samt flera starka organisationer i sydöstra Europa.

Parallellt med egen produktion har Intercult arbetat hårt för att öka kompetensen för internationella samarbetsprojekt i Sverige, på uppdrag av regeringen. Vägledning av ansökan till internationell finansiering var en av aktiviteterna och över sextio projektidéer sökte vägledning 2010. Av dessa valdes sex projekt ut och det var Riksteatern som slutligen lämnade in en ansökan till EUs Kulturprogram.

Chrissie Faniadis, projektledare Intercults resurscentrum
Vår roll har varit att hjälpa Riksteatern att skapa rätt förutsättningar för att deras ansökan ska lyckas. Vi har funnits där som bollplank och kunskapskälla, som en guide genom processen och det har gett resultat. Det är roligt att se att vår analys av vad svenska kulturorganisationer behöver för att lyckas nu bekräftas.

Foto


Chris Torch. Foto: Bernd Uhlig Högupplöst bild

Mer information

Chris Torch, senior associate, Intercult och initiativtagare till CORNERS
070 – 554 10 23

Chrissie Faniadis, projektledare Europeiskt Resurscentrum för Kultur, Intercult
08 – 644 10 23

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
070 – 750 2454, 08 – 644 10 23, vanessa.ware@intercult.se

EU-pengar till Intercults nästa transnationella samarbetsprojekt![eng]EU-money to Intercult’s next transnational collaborative project![/eng]

Goda nyheter!

Ansökan CORNERS Research & Development till EUs kulturporgram har fått grönt ljus.

CORNERS eller Four Corners of Europe Research & Development ska i form av konstnärsexpeditioner utforska Europas utkanter i möte med medborgare och kulturaktivister. Umeå2014 är en av fem partners. Projektet bekräftar Intercults särställning som initiativtagare till ovanliga europeiska projekt som fångar uppmärksamhet i ett internationellt sammanhang. De fyra senaste åren har Intercult drivit föregångaren Black/North SEAS.

Intercults Chris Torch är initiativtagare till CORNERS
CORNERS är ett spännande samarbete som kan öppna helt nya geo-politiska områden till kulturutbyte. Bidraget från EU Kulturprogrammet möjliggör en Intercult satsning tillsammans med ett par europeiska kulturhuvudstäder (Umeå 2014 och Gdansk 2016) samt flera starka organisationer i sydöstra Europa.

Läs mer om CORNERS (på engelska)

Läs den fullständiga listan av godkända ansökningar (PDF)[eng]Good news!

The application CORNERS Research & Development to EU Culture Programme has got the green light.

Read about CORNERS

Read the full list of approved applicants (PDF)[/eng]

Internationella projektet Corners partners- och konstnärsmöte i Umeå[eng]International project Corners partners and artists meeting in Umeå[/eng]

Den 24-27 februari samlar Intercult konstnärer och partners i ett presentations möte i Umeå. Sedan april 2010 har åtta utvalda konstnärer från Umeå och från Skottland mötts på så kallade “dates” i städerna Aberdeen (Skottland), Batumi (Georgien), Istanbul (Turkiet), Rijeke (Kroatien), Odessa (Ukraine) och Umeå.

Under ett par dagar utforskade konstnärerna utvalda platser i städerna och varandra för att utveckla nya konstnärliga verk. Nu är det dags att presentera idéerna till framtida projekt som förhoppningsvis kan visas inom ramen för Corners, Intercults nästa stora internationella projekt.

Värd för mötet är Umeå 2014 som bjuder in till öppet möte med presentationer och diskussioner[eng]24-27 February Intercult gathers artists and partners for a meeting in Umeå. Since April 2010 eight chosen artists from Umeå and Scotland have met and worked together on so called Dates in the following cities: Aberdeen (Scotland), Batumi (Georgia), Istanbul (Turkey), Rijeke (Croatia), Odessa (Ukraine) and Umeå (Sweden).

During a few days the artists have researched a chosen place in the cities and each other to develop new artistic work. In February in Umeå the artists will present their ideas for future projects, some of which hopefully will be presented within the framwork of Corners, Intercult’s next large international project.

Umeå 2014 is hosting the meeting.[/eng]

Intercult på utvecklingsdagar på Arkitekturmuseet 21-22 februari[eng]Intercult on development days at Architecture museum 21-22 February[/eng]

Alla medarbetare på Intercult samlas på Arkitekturmuseet för två dagars utvecklingsarbete. En ny projektmodell ska introduceras och vi kommer bland annat ägna en hel del åt Intercult mapping möten, där vi använder en särskild agenda för att diskutera nya projekt.

Kontoret bemannas av Jennie Hasselkvist. Vi är tillbaka på onsdag.[eng]All Intercult co-workers gathers at Arkitekturmuseet for two days of organisational development. A new project model will be introduced and we will spend a lot of time on Intercult mapping meetings, where we use a specific agenda to discuss new projects.

The office will be staffed by Jennie Hasselkvist. We are back on Wednesday.[/eng]

Skrivelse till Kulturdepartementet om EUs Kulturprogram 2014-2020

Den 18 februari lämnade Intercult, TransEuropeHalles, Riksteatern, TILLT, Konstfrämjandet, Culture Clinic, Jamtli/NCK in en skrivelse till Kulturdepartementet som en led i arbetet med we are more-kampanjen.

“Kulturprogrammet har sedan det skapades för tio år sen, bidragit till ökad rörlighet för kultursektorn, skapat möjligheter till dialog, utbyte, samarbete och pilotsatsningar. Men programmet har också en del svagheter som nu kan åtgärdas inför den nya programperioden 2014-2020. I samband med detta kan även Sverige se över och åtgärda vårt nationella kulturstöd så att det korrelerar bättre med Kulturprogrammet, och på så sätt ökar möjligheterna för svenska aktörer att ta del av EU-stödet och arbeta internationellt i interkulturella projekt.”

EUs kulturprogram 2014-2020 – en svensk angelägenhet 110217 (PDF)

Rådet för utbildning, unga, kultur och idrott i möte om utbildning

Den 14/2 möttes ministrarna för utbildning, unga, kultur och idrott från hela EU på ett rådsmöte i Bryssel. Diskussionerna handlade framförallt om utbildningsfrågor. Man debatterade utbildning utifrån ett tillväxtperspektiv och undersökte dess effekter och bidrag till Europas fortsatta tillväxt. Ministrarna antog slutsatser om utblidning och fortbildning inom ramarna för EU2020-strategin.

EU-kommissionen presenterade också två kommunikéer: “En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” samt “EU-åtgärder för att öka människors anställbarhet och främja arbetsmarknadsreformer”.

Läs om bakgrunden till kommunikéerna

Rådets slutsatser om rollen utbildning och fortbildning spelar i genomförandet av EU2020-stragin (PDF)[eng]Sorry, only in Swedish.[/eng]