Culture Action Europe, Europas främsta representationsorgan för den europeiska kultursektorn, lanserar sin nya kampanj “WE ARE MORE” under sin årliga konferens i Bryssel 7-9 oktober. Årets konferenstema, The Time is Now, syftar till det arbete som pågår bland CAEs medlemmar och dess sekretariat för att höja kulturfrågan inför den nya programperioden 2014-2020. Frågorna som tas upp under konferensen rör finansieringsmodeller på alla policynivåer, kutlurens roll i EUs hållbara utveckling och utökandet av budgeten för EUs kulturprogram. Ta tillfället i akt att bekanta dig med CAE och dess arbete!

http://www.cultureactioneuropeconference.eu/

http://www.cultureactioneurope.org/ / (Sorry, only in Swedish)